Aktualu

Informuojame, kad nuo 2014 m. lapkričio 1 d. keičiasi Vartotojų kainų indeksas

Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 (Žin., 2005, Nr. 130-4682, 2011, Nr. 137-6495), 40 punktą vartotojų kainų indeksas Statistikos departamento apskaičiavimais yra 138,1 (t.y. išlaidos didinamos 38,10 procento)

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d.  nutarimą Nr. 684 „Dėl periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginimo žalos indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 82-3263) vartotojų kainų indeksas (VKI) Statistikos departamento apskaičiavimais yra 100.4. Vadovaujantis Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo 4 punktu, periodinės išmokos indeksuojamos, kai kainų indeksas lygus 101 arba didesnis.

 

Dėl taikyto arešto banko sąskaitai panaikinimo

Klausimas: Ką daryti, kad būtų panaikintas taikytas antstolio Giedriaus Jonausko areštas skolininkui priklausančiai banko sąskaitai tuo atveju jeigu nėra padengta skola?

Atsakymas: Būtina kuo skubiau pateikti įrodymus (tinkamai patvirtintus banko), kad į areštuotą banko sąskaitą pateko piniginės lėšos, kurios buvo nurašytos į antstolio Giedriaus Jonausko depozitinę sąskaitą ir į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas (arba gali būti nukreiptas dalinis išieškojimas). Tokiu atveju, taikytas areštas banko sąskaitai, antstolio priimtu patvarkymu, yra panaikinamas įstatymo nustatyta tvarka ir piniginės lėšos grąžinamos skolininkui.

Pažymėtina, kad būtina pateikti tinkamai patvirtintą banko sąskaitos išrašą, kuriame (pastaba: tame pačiame išraše) matytųsi mažiausiai dvi bankinės operacijos, t.y. piniginių lėšų įstojimas ir nurašymas, įvykdytas pagal antstolio Giedriaus Jonausko patvarkymą.

Pastaba: dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintas kopijas būtina pristatyti į Antstolio Giedriaus Jonausko kontorą adresu Tiltų g. 24, LT-91246 Klaipėda.


 

 

 

 

Mūsų partneriai